วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เราคือผู้ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกันทั่วไทยที่ลูกค้าสัมผัสได้ด้วยความสบายใจและสะดวกที่สุด

Google Plus

วิสัยทัศน์

“เราคือผู้ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกันทั่วไทยที่ลูกค้าสัมผัสได้ด้วยความสบายใจและสะดวกที่สุด”

พันธกิจ

 • เราจะเป็นผู้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 50
  จังหวัด 50 สาขาทั่วไทย
  ภายในปี 2557

 • เราจะเป็นผู้นำนวัตกรรมทั้งการเลือกสรร
  วัสดุและกระบวนการก่อสร้างบ้าน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสมอ

 • เราจะปฏิบัติตามข้อสัญญาพร้อมดูแลเอาใจใส่การสร้างบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อความ อบอุ่น และสบายใจแก่ผู้เป็นเจ้าของบ้าน

นโยบายหลักองค์กร

“มุ่งพัฒนาบุคลากร คุณภาพการสร้างบ้าน และการบริการ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

วัตถุประสงค์หลักองค์กร

 1. สร้างความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
 2. สร้างผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจ
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
 4. พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของ…ทีมงาน
 5. ก้าวไปสู่ผู้นำด้าน…การบริการ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน

ความมุ่งหวังในการทำงานขององค์กร

งานคือหัวใจทำด้วยความเต็มใจทำงานเป็นทีม ไม่ใช้คำว่า ผม, ฉัน ให้ใช้คำว่า....เรา ทุกคนรวมทั้งผู้บริหารต้องทำตัวให้ง่ายที่สุดในการติดต่อกับลูกค้า ปัญหาของลูกค้าคืองานเร่งด่วนของทางเราที่ต้องแก้ไขให้ได้ พยายามให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด แม้ว่าเราอาจจะต้องเสียลูกค้าท่านนั้นไป ทุกๆ คนในบริษัทฯ ของเรา....คือพนักงานขายที่สำคัญ จงจริงใจที่จะพูดคุยกับลูกค้าและพูดคุยกันเองในทุกๆ เรื่อง