บริการอพาร์ทเม้นท์ /
บริการอาคารพาณิชย์

"พีดีเฮ้าส์" พร้อมให้บริการทุกขั้นตอนทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างบ้านของท่าน

Google Plus

หัวใจของเราคือ งานบริการ

"พีดีเฮ้าส์" เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ให้ ท่านเลือกหลากหลายรูปแบบและหลายรสนิยม เราดำเนินการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี มุ่งเน้นถึงคุณภาพ ของการสร้างบ้านที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันทุกหลังแล้วเสร็จตามเวลาและเป็นที่พึงพอใจของท่าน

ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพสูงทั้งวัสดุและฝีมือการก่อสร้างในราคาที่ประหยัดและคุ้มค่ากับงบประมาณของท่าน และที่สำคัญงบประมาณจะไม่บานปลาย จากทีมงานของเรา…..พีดีเฮ้าส์…..

สำหรับขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนงาน บริการอื่นสำหรับขั้นตอนในการประสานงาน กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนงานบริการอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยว ข้องในการสร้างบ้านนั้น อาทิ การขออนุญาต ก่อสร้าง ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ขอเลขที่บ้าน ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ขอติดตั้งโทรศัพท์ การให้คำปรึกษา การรับประกัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น

เรา…เข้าใจดีว่าทุกๆ ท่านคงไม่ต้องการที่จะเป็นภาระและเสียเวลายุ่งยากกับเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเราทีมงาน พีดีเฮ้าส์ ผู้มีประสบ การณ์จึงตั้งใจและพร้อมที่จะให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายแทนท่าน นอกจากนี้เรายังจะช่วย ท่านประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียด ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบตามรายการต่อไปนี้

 • ที่ดินและสถานที่บริการปลูกสร้างบ้าน
  1. ที่ดินของท่านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือในต่างจังหวัดที่มีการเดินทางไปถึงสะดวก ได้แก่

   กรุงเทพฯ และปริมณฑล : กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

   ภาคกลาง : สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท

   ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทรบุรี ตราด

   ภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ฯลฯ

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

   ภาคใต้ : ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต พังงา หาดใหญ่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง

  2. ที่ดินต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุกเข้าถึงที่ดิน กรณีที่มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าผ่านทาง ค่าถมทางเข้า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในราคาค่าปลูกสร้าง

  3. ที่ดินจะต้องมีท่อเมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดินเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างบ้านกรณีไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะเราจะดำเนิน การจัดทำถังน้ำซึมแทนท่อระบายน้ำภายในที่ดินให้แก่ท่าน

  4. ท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินกรณีที่ดินมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน

 • แบบบ้าน
  1. เรามีแบบบ้านให้ท่านเลือกกว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการสมฐานะของทุกท่าน ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจเลือกจองและสั่งสร้างกับบริษัทได้ทันที
  2. หากว่าแบบบ้านของบริษัทยังไม่ตรงตามความต้องการของท่านบางส่วน บริษัทยินดีให้คำแนะนำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กับ ท่านตามต้องการ (ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด คิดราคาค่าก่อสร้างให้กับท่านตามความเป็นจริง)
  3. หากท่านมีความประสงค์ที่จะทำการออกแบบบ้านใหม่ โดยเฉพาะสำหรับท่าน เรายินดีรับงานเฉพาะงานออกแบบบ้านพิเศษ โดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญไว้บริการและให้คำปรึกษา (อัตราค่าบริการคิดตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม)
  4. เมื่อท่านตัดสินใจมอบให้บริษัทเป็นผู้ปลูกสร้างเงินมัดจำจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าก่อสร้างบ้าน
 • การบริการทั่วไป

  บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านดังนี้

  ลำดับ การบริการ ค่าดำเนินการ (บาท) ค่าธรรมเนียม (บาท)
  1 ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ฟรี ฟรี
  2 ขอเลขที่บ้าน ฟรี ฟรี
  3 ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว ฟรี (6,955 บาท) ฟรี (7,000 บาท)
  4 ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ฟรี (803 บาท) ฟรี (12,000 บาท)
  5 ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว ฟรี (6,420 บาท) ฟรี (600 บาท)
  6 ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ขนาด 15 แอมป์ (วัสดุรุ่น Exclusive Series, Smart Series) ฟรี (4,621 บาท) ฟรี (2,000 บาท)
  7 ขอติดตั้งโทรศัพท์ (มีคู่สายขององค์การโทรศัพท์ หรือบริษัทผู้รับสัมปทาน) ฟรี ตามใบเสร็จรับเงิน
 • การบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้าน เรายินดีที่จะบริการติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยมีธนาคารที่พร้อม บริการและให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของท่านได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  1. ที่ดินต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ กรณีที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องยินยอมและจดจำนองเป็นผู้กู้ร่วม
  2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องจำนองไว้กับธนาคาร และท่านจะต้องทำประกันอัคคีภัยพร้อมชำระค่าประกันกับ บริษัทประกันที่ธนาคารเป็นผู้แนะนำ
  3. ท่านควรมีรายได้ต่อเดือน (รวมรายได้คู่สมรส) ประมาณ 2.5 เท่าของเงินที่จะต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน เช่น ผ่อนชำระธนาคารเดือนละ 10,000 บาท ควรต้องมีรายได้ประมาณ 25,000 บาท

  ตารางคำนวณเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย

  โปรแกรมคำนวณวงเงินกู้ อัตราผ่อนชำระและ ระยะเวลากู้

 • การรับประกัน
  1. อาคารที่เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 15 ปี ทั้งนั้นไม่รวมงานถนนและพื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มีผลและเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงและผู้อยู่อาศัย
  2. รับประกันคุณภาพทั่วไป 3 ปี ทั้งนั้นไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท
  3. รับประกันกำจัดปลวกและแมลง 3 ปี โดยตัวแทนของบริษัทกำจัดปลวก
  4. รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี
  5. รับประกันพื้นลามิเนต 10 ปี
  6. รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี
 • การจอง

  หลังจากที่ท่านพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการรับสร้างบ้านกับบริษัท ท่านจะต้องทำการจอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ลำดับ ราคาบ้าน เงินมัดจำ ( บาท )
  1 ราคาบ้านไม่เกิน 5 ล้านบาท 50,000
  2 ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 100,000
  3 ราคาบ้านที่ไม่ใช่แบบบ้านมาตรฐานของบริษัท ( แบบบ้านของลูกค้าเอง ) 3% ( ไม่เกิน 100,000)

  เอกสาร

  1. สำเนาโฉนดที่ดิน 4 ชุด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 4 ชุด
  3. สำเนาใบเสร็จเสียภาษีบำรุงท้องที่
  บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจที่ดินที่จะทำการปลูกสร้างและถนนทางเข้า เพื่อจะกำหนดการจัดวางอาคารในที่ดินร่วมกับท่าน หากบริษัทไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างได้เนื่องจากทางเข้า บริษัทยินดีคืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน
 • การทำสัญญา

  เมื่อท่านได้รับผลการสำรวจที่ดินและได้ตรวจสอบรายละเอียดวัสดุ แบบแปลน เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านจะต้องทำสัญญากับบริษัทเพื่อที่จะได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง และจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มการก่อสร้างต่อไป

  กรณีเงินมัดจำ บริษัทจะคืนให้แก่ท่านในวันทำสัญญาปลูกสร้าง (เงินสด) หากท่านขอสินเชื่อธนาคาร (เงินผ่อน) บริษัทจะคืนให้ท่านเมื่อปลูกสร้างแล้วเสร็จ

  หากมีรายการเพิ่มเติมภายหลังทำสัญญา บริษัทจะแจ้งราคาให้ท่านทราบก่อน เมื่อท่านตกลงจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มเติมก่อนการดำเนินการก่อสร้าง

  ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา โดยเริ่มนับจากวันเซ็นสัญญาและชำระค่างวดเซ็นสัญญาครบถ้วน (เริ่มงานตอกเสาเข็มภายหลังเซ็นสัญญาประมาณ 30-45 วัน)

  เราสร้างบ้านทุกหลังด้วยความปราณีตเป็นไปตามขั้นตอนและหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการที่จะอยู่อาศัย และตรงตามสัญญาก่อสร้าง ทั้งนี้ระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

  ลำดับ ราคาบ้าน ระยะเวลาการก่อสร้าง
  1 ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท 9 - 10 เดือน
  2 ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท 11 - 13 เดือน
  3 ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท 14 - 15 เดือน
  4 ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 16 - 19 เดือน
  5 ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป 19 เดือนขึ้นไป

  หมายเหตุ

  1. ใช้ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปทุกรุ่น (กรณีลูกค้าต้องการสร้างระบบหล่อในที่ ใช้ระยะเวลาตามเดิม)
  2. เพื่อความมั่นใจของท่านและเป็นการยืนยันว่าบริษัทจะก่อสร้างบ้านของท่านได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา เรายินดีให้ท่านคิดเงินค่าปรับจากเราอัตรา 0.01% หรือ วันละไม่ต่ำกว่า 400 บาท หากบริษัทส่งมอบบ้านไม่ทันกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
 • การชำระเงินค่าก่อสร้างบ้านแบบหล่อในที่

  แบบบ้านชั้นเดียว

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 20 ชำระเมื่อ วางผัง ตอกเสาเข็ม เทฐานราก เทคานคอดิน แล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ เทเสาชั้นล่าง เทพื้นชั้นล่าง เทคานหลังคา แล้วเสร็จ
  3 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ก่ออิฐตั้งวงกบ 80% (ยกเว้นประตูหน้าต่าง UPVC) แล้วเสร็จ
  4 15 ชำระเมื่อ งานฉาบปูน 100% ฝ้าเพดานภายใน(ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) ภายนอก ติดตั้งท่อประปาภายใน สายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องห้องน้ำ ติดบานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์ ทาสีรองพื้นปูน แล้วเสร็จ
  6 5 ชำระเมื่อ บ้านแล้วเสร็จ

  แบบบ้าน 2 ชั้น ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 10 ชำระเมื่อ วางผัง ตอกเสาเข็ม เทฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ
  2 15 ชำระเมื่อ เทเสาชั้นล่าง เทพื้นชั้นล่าง คานชั้นสอง แล้วเสร็จ
  3 15 ชำระเมื่อ เทเสาชั้นสอง พื้นชั้นบน เทคานหลังคา แล้วเสร็จ
  4 15 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง) ก่ออิฐตั้งวงกบ 50% (ยกเว้นประตูหน้าต่าง UPVC) แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนภายใน 100% เดินท่อประปาภายใน สายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนภายนอก 100% ติดบานหน้าต่าง-อุปกรณ์ ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน(ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) ฝ้าภายนอก แล้วเสร็จ
  7 10 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น งานบันได กระเบื้องห้องน้ำ สีรองพื้นปูน แล้วเสร็จ
  8 5 ชำระเมื่อ บ้านแล้วเสร็จ

  แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป(ไม่เกิน 10 ล้านบาท)

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 10 ชำระเมื่อ วางผัง ตอกเสาเข็ม เทฐานราก แล้วเสร็จ
  2 10 ชำระเมื่อ เทคานคอดิน เสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ เทคานชั้นสอง เสาชั้นสอง เทพื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ เทคานหลังคา ติดตั้งโครงหลังคา ก่ออิฐตั้งวงกบ 50% (ยกเว้นประตูหน้าต่าง UPVC) แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ มุงหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง) ติดตั้งท่อประปาภายใน ก่ออิฐตั้งวงกบ 50% (ยกเว้นประตูหน้าต่าง UPVC) ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนภายใน 80 % ฉาบปูนภายนอก 50 % สายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
  7 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูน 100 % ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน(ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) ฝ้าภายนอก แล้วเสร็จ
  8 10 ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องห้องน้ำ ติดบานประตู - บานหน้าต่างและอุปกรณ์ ทาสีรองพื้นปูน แล้วเสร็จ
  9 5 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น งานบันได แล้วเสร็จ
  10 5 ชำระเมื่อ บ้านแล้วเสร็จ

  แบบบ้าน 2 ชั้น ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 10 ชำระเมื่อ วางผัง ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
  2 10 ชำระเมื่อ คานคอดิน เทเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ เทพื้นชั้นล่าง เทคานชั้นสอง แล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ เสาชั้นสอง เทพื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ เทคานหลังคา ติดตั้งโครงหลังคา ก่ออิฐ 50% (ยกเว้นประตูหน้าต่าง UPVC) แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ มุงหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง) ฉาบปูนภายใน 50% แล้วเสร็จ
  7 5 ชำระเมื่อ ฉาบปูนภายนอก 50 % ติดตั้งท่อประปาภายใน สายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
  8 5 ชำระเมื่อ ฉาบปูนภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน(ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) ฝ้าภายนอก แล้วเสร็จ
  9 5 ชำระเมื่อ ฉาบปูน 100 % ติดบานประตู – บานหน้าต่างและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
  10 5 ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องห้องน้ำ ทาสีรองพื้นปูน แล้วเสร็จ
  11 5 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น งานบันได แล้วเสร็จ
  12 5 ชำระเมื่อ บ้านแล้วเสร็จ

  แบบบ้าน 3 ชั้น

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 10 ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม เทฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ
  2 10 ชำระเมื่อ เทเสาชั้นล่าง เทพื้นชั้นล่าง คานชั้นสอง แล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ เสาชั้นสอง เทพื้นชั้นสอง เทคานชั้นสาม แล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ เทเสาชั้นสาม เทพื้นชั้นสาม เทคานหลังคา แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง) ก่ออิฐตั้งวงกบ 50% (ยกเว้นประตูหน้าต่าง UPVC) แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนภายใน 80% ฉาบปูนภายนอก 50 % ติดตั้งท่อประปาภายใน - สายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
  7 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูน 100 % ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน(ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) ฝ้าภายนอก แล้วเสร็จ
  8 10 ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องห้องน้ำ ติดบานประตู - บานหน้าต่างและอุปกรณ์ ทาสีรองพื้นปูน แล้วเสร็จ
  9 5 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น งานบันได แล้วเสร็จ
  10 5 ชำระเมื่อ บ้านแล้วเสร็จ
  หมายเหตุ รายละเอียดการบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การชำระเงินค่าก่อสร้างบ้านโครงสร้างสำเร็จรูป Prefabrication & Multi-joint Lock System

  โครงสร้าง Prefabrication & Multi-joint Lock System แบบบ้านชั้นเดียว

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    15 ชำระในวันทำสัญญา
  1 15 ชำระเมื่อ วางหมุด วางผัง ตอกเสาเข็ม และเทฐานราก แล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างคาน เสา พื้น คานหลังคา และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
  3 20 ชำระเมื่อ มุงหลังคา ก่ออิฐผนัง ฝังท่อพีวีซีในผนัง (สำหรับเดินสายไฟฟ้า) และติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ
  4 15 ชำระเมื่อ งานฉาบปูน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) เดินสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าชายคา ฝ้าเพดานภายนอก และทาสีรองพื้นปูน แล้วเสร็จ
  5 5 ชำระเมื่อ บ้านแล้วเสร็จ

  โครงสร้าง Prefabrication & Multi-joint Lock System แบบบ้าน 2 ชั้นราคาบ้านไม่เกิน 6 ล้านบาท

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 20 ชำระเมื่อ วางหมุด วางผัง ตอกเสาเข็ม และงานเทฐานราก แล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างคาน เสา พื้นชั้นล่าง-ชั้นบน คานหลังคา และโครงหลังคาเหล็ก (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง) แล้วเสร็จ
  3 15 ชำระเมื่อ มุงหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง) ก่ออิฐผนัง เดินท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ก่ออิฐผนัง และฝังท่อพีวีซีในผนัง (สำหรับเดินสายไฟฟ้า) แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนภายใน (ยกเว้นห้องน้ำ) ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) และฉาบปูนภายนอก 50% แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ เมื่อ ฉาบปูน ติดบานประตู-หน้าต่างไวนิลและอุปกรณ์ ฝ้าชายคา ฝ้าเพดานภายนอก และทาสีรองพื้นปูน แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น งานบันได กระเบื้องห้องน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ
  7 5 ชำระเมื่อ บ้านแล้วเสร็จ

  โครงสร้าง Prefabrication & Multi-joint Lock System แบบบ้าน 2 ชั้นราคาตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 20 ชำระเมื่อ วางหมุด วางผัง ตอกเสาเข็ม งานเทฐานราก แล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างคาน เสา พื้น ชั้นล่าง-ชั้นบน คานหลังคา และติดตั้งโครงหลังคา (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง) แล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ มุงหลังคา (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง) ก่ออิฐผนัง 80% และติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง 100% ฝังท่อพีวีซีในผนัง (สำหรับเดินสายไฟฟ้า) และฉาบปูนภายใน 80 % แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) เดินสายไฟฟ้าภายใน และฉาบปูนภายนอก 80 % แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูน 100% ติดบานประตู - บานหน้าต่างไวนิลและอุปกรณ์ ฝ้าชายคา ฝ้าเพดานภายนอก และทาสีรองพื้นปูน แล้วเสร็จ
  7 5 ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องห้องน้ำ ปูวัสดุผิวพื้น งานบันได และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ
  8 5 ชำระเมื่อ บ้านแล้วเสร็จ

  โครงสร้าง Prefabrication & Multi-joint Lock System แบบบ้าน 3 ชั้น

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 20 ชำระเมื่อ วางผัง ตอกเสาเข็ม และเทฐานราก แล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างคาน เสา พื้น ชั้นที่ 1- 3 คานหลังคา และติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ มุงหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง) ก่ออิฐผนัง 80% และ ฝังท่อพีวีซีในผนัง (สำหรับเดินสายไฟฟ้า) แล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนภายใน 80% ฉาบปูนภายนอก 50 % ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และเดินสายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูน 100 % ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) ฝ้าชายคา และฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ติดบานประตู - บานหน้าต่างไวนิลและอุปกรณ์ ปูกระเบื้องห้องน้ำ 50% ทาสีรองพื้นปูน และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ
  7 5 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ปูกระเบื้องห้องน้ำ และงานบันได แล้วเสร็จ
  8 5 ชำระเมื่อ บ้านแล้วเสร็จ