ประวัติความเป็นมา

“พีดีเฮ้าส์" ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างไม่หยุดนิ่งตลอดไป

Google Plus

ประวัติและผลงานในอดีต

“เราคือผู้ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกันทั่วไทยที่ลูกค้าสัมผัสได้ด้วยความสบายใจและสะดวกที่สุด”
 • ปี 2550 - 2551บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

  ภายหลังบริษัท ฯ ได้ลงทุนว่าจ้างสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้าน และตราสินค้าหรือแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภคแล้ว ซึ่งผลวิจัยพบว่าจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ รับสร้างบ้านให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างความชัดเจนในตราสินค้าหรือแบรนด์ของบริษัทฯ เอง เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นรับรู้ และจดจำได้ง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของการรีแบรนด์จากที่รู้จักกันในนาม " ปทุมดีไซน์ " สู่ความเป็น " พีดี เฮ้าส์ ” ภายใต้แนวคิดและสโลแกนที่ว่า “ เราสร้างบ้าน เพื่ออนาคต ” หรือ " Build for the future " พร้อมทั้งยังคงมุ่งมั่นอย่างตั้งใจ ที่จะพัฒนาภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านและก้าวต่อไปข้างหน้า สู่เป้าหมายที่วางไว้สำหรับการเป็นบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพอย่างแท้จริง

  ปี 2550 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาให้บริการเพิ่มอีก 3 สาขา เพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งที่อยู่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่มีความต้องการใช้บริการสร้างบ้านกับ พีดี เฮ้าส์ โดยทำการเปิดสาขาเพิ่ม ได้แก่ สาขาขอนแก่น สาขานครปฐม และ สาขากรุงเทพ ฯ ( ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ) และในปี 2551 ยังได้ ขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา คือ สาขานนทบุรี สาขาประจวบคีรีขันธ์ ( หัวหิน ) และสาขาระยอง ในปีนี้ พีดีเฮ้าส์ จึงมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด รวม 11 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการสร้างบ้านกว่า 40 จังหวัด ทั่วประเทศ

  ปี 2552 - ปัจจุบัน ทีมงานผู้บริหารและพนักงาน พีดี เฮ้าส์ ทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อจะผลักดัน “ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์” ให้สามารถขยายสาขาครบ 50 สาขาทั่วประเทศ และมีสาขามากที่สุด เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมๆ กับแนวคิดที่ต้องการยกระดับผู้ประกอบการ และภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้านให้มีมาตรฐานที่ชัดเจน ดังนโยบายที่บริษัทฯ วางไว้ ภายใต้แบรนด์ ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

 • ปี 2546 - 2547บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

  ภายใต้การนำของผู้บริหารคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีแนวทางการบริหารงานที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วย คุณสิทธิพร สุวรรณสุต , คุณพิศาล ธรรมวิเศษ , คุณมาลี สุวรรณสุต , คุณสมศักดิ์ สุขวารี และ คุณสุพร สุวรรณสุต ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันที่แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน ปทุมดีไซน์......จึงก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่ง ด้วยการขยายสาขาและการให้บริการรับสร้างบ้านออกไปยังพื้นที่ในภูมิภาค โดยประเดิมเปิดทำการสาขาแห่งแรก ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากลูกค้า และผู้บริโภคที่ต้องการจะสร้างบ้านคุณภาพอย่างเกินความคาดหมาย และในต่อมาปี 2547 ก็ได้ทำการเปิดสาขาแห่งที่ 2 สำนักงานตั้งอยู่ที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา และก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างบ้านมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 • ปี 2544 - 2545บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

  ภายหลังฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย เมื่อปี 2540 และเป็น 1 ใน จำนวนบริษัทรับสร้างบ้านเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนั้นมาได้ พร้อมกับการเติบโตขององค์กรในเวลาต่อมา และในปี 2544 คณะผู้บริหารงานก็ได้เล็งเห็นถึงสภาพการฟื้นคืนของเศรษฐกิจในประเทศขณะนั้น พร้อมกับมองเห็นโอกาสของธุรกิจรับสร้างบ้านจึงหวนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งเกิดจากความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้ตัดสินใจรุกหน้าขยายธุรกิจรับสร้างบ้านขึ้นอีกครั้ง ด้วยการขยายสำนักงานสาขาให้บริการรับสร้างบ้าน แก่ลูกค้า และผู้บริโภคที่สนใจมาใช้บริการได้สะดวกมากขึ้น โดยได้ทำการเพิ่มสำนักงานอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาที่กรุงเทพมหานคร (ถ.กาญจนาภิเษก) และสาขาสมุทรปราการ (ถ.บางนา-ตราด)

 • ปี 2537บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

  ได้ย้ายสำนักงานจาก อ.คลองหลวง มาอยู่ที่สำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 473 ถ.รังสิต-นครนายก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี มาจนถึงปัจจุบันนี้ และด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลของคณะผู้บริหารงาน บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด จึงได้เติบใหญ่และก้าวสู่กลุ่มผู้นำในธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมๆ กับการได้รับการยอมรับทั้งจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถาบันการเงิน ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง กลุ่มสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมา ตลอดจน กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการรับสร้างบ้าน ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ภายใต้สโลแกน สร้างบ้านคุณภาพ คุ้มค่าราคา

 • ปี 2535บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

  ก่อตั้งขึ้นใหม่โดยคณะบุคคลและทีมงาน จากห้างหุ้นส่วน จำกัด ปทุมดีไซน์ และการก่อสร้าง พร้อมกับกลุ่มสถาปนิกและวิศวกรที่เข้ามาร่วมงานทีมใหม่ เป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมงานให้เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างชัดเจน และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปทุมดีไซน์ก็โลดแล่นเข้าสู่ธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และยังคงนำทีมโดย คุณสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการผู้จัดการ

 • ปี 2533ห้างหุ้นส่วนจำกัดปทุมดีไซน์และการก่อสร้าง

  ถือกำเนิดขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์มานาน ในสาขาอาชีพงานก่อสร้าง นักบัญชี และนักบริหาร นำโดย คุณสิทธิพร สุวรรณสุต หุ้นส่วนผู้จัดการ เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทอาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร และ บ้านพักอาศัยทั่วไป สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี