ขั้นตอนการสมัคร

นักลงทุนที่สนใจดำเนินธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์มีขั้นตอนดังนี้

Google Plus

ขั้นตอนการสมัคร

PD House ต้องการให้แฟรนไชส์ซีแต่ละราย มีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละวันของธุรกิจแบบเต็มเวลา เพื่อกระตุ้นให้แฟรนไชส์ซีมีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ และเกิดความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ เมื่อธุรกิจภายใต้การบริหาร ของแฟรนไชส์ซีสามารถดำเนินอย่างเป็นระบบ แฟรนไชส์ซีสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้จัดการสาขาเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ PD House มีนโยบายการให้สิทธิการขยายสาขาเพิ่มเติม กับแฟรนไชส์ซีที่มีความพร้อมด้านการบริหาร นักลงทุนที่สนใจดำเนินธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้าน PD House มีขั้นตอนดังนี้

 

Marketing and Promotion Programs

Step 1
Complete franchise application form
กรอกรายละเอียดฟอร์มใบสมัครแฟรนไชส์ให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ ผู้จัดการพัฒนา ธุรกิจแฟรนไชส์
Step 2
Franchise initial meeting
ทางบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ เบื้องต้นซึ่งจะนัดหมายท่านเพื่อขอสัมภาษณ์ถึงความตั้งใจในการจะเป็นแฟรนไชส์ซีของ PD House รวมทั้งพิจารณาความพร้อมของท่านด้านต่างๆ
Step 3
Financial verification
หลังจากท่านได้รับการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ทีมงานของ PD House จะให้ข้อมูลท่านในเชิงลึก เกี่ยวกับธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการจนถึงเปิดร้านดำเนินการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในส่วนของบริษัทฯ ที่ท่านควรทราบ
Step 4
Franchise Agreement
ขั้นตอนการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์
Step 5
Training Program
ทางบริษัทฯ จะจัดการฝึกอบรมให้กับท่าน และทีมงาน โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ และฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่สำนักงาน PD House สาขาใดสาขาหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่า ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Step 6
Branch set up and opening
ทีมงานสนับสนุนการเปิดศูนย์ ก็จะดำเนินการให้คำปรึกษาในการตกแต่งรวมทั้งจัดซื้อ-จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ภายในศูนย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจการจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น และทางบริษัทฯ จะจัดส่งทีมงานเพื่อช่วยเหลือท่านในช่วงแรก ของการเปิดศูนย์อย่างน้อย 14 วัน

FAQ

 

 

พีดี เฮ้าส์ ยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านค่ะ กรุณากรอกข้อมูลลงในตารางติดต่อเราเพื่อที่ทางเราจะเก็บข้อมูล และติดต่อกลับลูกค้าทุกท่าน ขอบคุณค่ะ