แนวคิดแฟรนไชส์
PD House

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตของสาขาและยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจพัฒนาสู่ระบบการขยายตัวแบบธุรกิจแฟรนไชส์ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

Google Plus

แนวความคิดแฟรนไชส์ พีดีเฮ้าส์

“สร้างบ้าน สร้างเงิน”

PD House เป็นผู้นำในธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ภายใต้แนวคิด การออกแบบบ้านที่ไม่เหมือนใคร มีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกมากกว่า 200 แบบ ซึ่งสามารถปรับให้เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน มีกระบวนการสร้างบ้านด้วยวิธีการใหม่ ที่เน้นความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการทำงาน จึงได้รับความเชี่อถือจากลูกค้าสูง เพราะเราสร้างบ้านที่ไม่ใช่เพียงที่พักอาศัย แต่เป็นบ้านที่อบอุ่น สร้างสรรค์เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของลูกค้า โดยมีสโลแกนว่า
“เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต”

PD House มีการทำงานภายใต้แนวคิดที่ทันสมัย เป็นผู้นำของการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการสร้างบ้าน โดยเน้นแนวคิดว่า “บ้าน...เพื่อวันนี้และอนาคต” ทำให้ทีมงาน PD House มีความใส่ใจ พิถีพิถัน และมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งบ้านอย่างละเอียด และเน้นการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ผลงานคุณภาพที่ผ่านมาก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง มีความครบวงจร มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ออกแบบบ้านได้สวยงาม มีเอกลักษณ์ และมีบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการเน้นความรวดเร็วในการก่อสร้าง ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

PD House เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตของสาขาและยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจพัฒนาสู่ระบบการขยายตัวแบบธุรกิจแฟรนไชส์ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ PD House ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ในปี 2551 และมีนโยบายเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้าน PD House ในรูปแบบแฟรนไชส์

จุดเด่นของศูนย์รับสร้างบ้าน PD House

PD House มีศักยภาพขององค์กรอันโดดเด่นซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และทำให้ PD House ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและทีมงานมีความตั้งใจในการถ่ายทอดประสบการณ์และศักยภาพเหล่านั้นให้แก่แฟรนไชส์ซีของ PD House ได้แก่

1. Innovation

ทีมงานออกแบบของ PD House ที่นำเสนอแบบบ้านใหม่ และนวัตกรรมด้านการออกแบบบ้าน เทคนิคการก่อสร้าง หรือ วัสดุก่อสร้างใหม่ๆ สู่ผู้บริโภค

2. Variety / Customized

แบบบ้านที่หลากหลายกว่า 200 แบบ ของ PD House เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย สามารถเลือกแบบให้เหมาะสมกับขนาดที่ดิน งบประมาณ หรือพื้นที่ใช้สอย และสามารถปรับแบบบ้านเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

3. Brand Royalty

Brand Royalty ลูกค้าที่ได้สร้างบ้านกับ PD House นั้นมีความพึงพอใจต่อผลงานที่ได้ และยินดีแนะนำหรือบอกต่อให้เพื่อนหรือญาติใช้บริการต่อ

4. Alliance

Alliance พันธมิตร หรือความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า Suppliers, Sub-contractors, สถาบันการเงิน ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี 

5. Products Differentiation

มาตรฐานที่ดีในการก่อสร้างบ้านของ PD House การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล มีทีมงาน วิศวกรผู้ชำนาญงานตรวจสอบทุกขั้นตอนการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบ

6. Guaranteed / After Sales Services

จากวัสดุคุณภาพถึงการควบคุมการก่อสร้างทุกขั้นตอน ด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ PD House จึงกล้ารับประกันโครงสร้างหลัก 15 ปี และ นำเสนอการรับประกันดูแลบำรุงรักษาทั่วไปให้กับบ้านของลูกค้าต่อเนื่องยาวนานถึง 3 ปี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า PD House

7. Services / Easy access

ลูกค้าของ PD House สามารถติดต่อขอรับข้อมูล ชมแบบบ้าน รับคำปรึกษาในการสร้างบ้าน หรือติดตามโครงการได้ที่สาขาทั้ง 11 แห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดต่อสร้างบ้านที่ศูนย์รับสร้างบ้านที่ใกล้กับสถานที่ที่ก่อสร้าง แต่สามารถติดต่อใช้บริการที่ศูนย์ฯ ที่สะดวก และสามารถติดตามความคืบหน้าโครงการโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงศูนย์ฯ ที่ดูแลการก่อสร้าง

ลงทุนในธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านของ PD House นั้น จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญธุรกิจก่อสร้าง ว่าเป็นศูนย์รับสร้างบ้านที่มีการจัดการระบบที่ทันสมัย มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

PD House มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และกระบวนการทำงานที่เสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ลงทุน ทำให้แฟรนไชส์ซีสามารถบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบและประสบความสำเร็จในธุรกิจ