ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

26 ม.ค.2558

ความเชื่อมั่นอสังหาฯ Q4/57 ดีต่อเนื่อง REIC ชี้ค่าดัชนีสูงกว่าค่ากลางแตะ 55.4

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

ศูนย์ ข้อมูลฯ เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอสังหาฯ พบความเชื่อมั่นยังดีต่อเนื่อง แจงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าคาวมเชื่อมั่นขยับเพิ่มมาอยู่ 55.4 หลังคาดการณ์ตลาดอนาคต 6 เดือนจาก Q4/57 แนวโน้มดีขึ้นมาก เมื่อเทียบปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจปี 58 และความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม แม้ตลาดยังมีปัจจัยลบจากความอ่อนไหวของเศรษฐกิจโลก การเมือง และหนี้ครัวเรือน
      
       นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC กล่าวว่า จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ไตรมาส 4/57 โดยการตอบแบสอบถามของผู้ประกอบการ 166 บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ราย และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 136 ราย พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) มีค่าเท่ากับ 55.4 สูงกว่าค่ากลาง 5.4 เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส ที่แล้ว (ไตรมาส 3/2557) ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 54.5
      
       โดยเมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมาก โดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะ ปัจจุบันเท่ากับ 60.1 ขณะที่ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะ ปัจจุบันเท่ากับ 50.7 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางเพียง 0.7 เท่านั้น จากภาวะความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทั้งผู้ประกอบการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนยังมีความเชื่อมั่นที่ดี
      
       ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโดยภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในด้านการลงทุน การจ้างงาน และต้นทุนประกอบการ แต่ค่าความเชื่อมั่นของผลประกอบการ และยอดขายลดลงแม้จะยังอยู่ในระดับดี ในขณะที่การเปิดโครงการใหม่ห รือเฟสใหม่โดยภาพรวมทั่วประเทศลดลง แม้ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลจะกระเตื้องขึ้น
      
       สำหรับดัชนีความคาดหวังใน 6 เดือนข้างหน้าประจำไตรมาส 4/2557 มีค่าเท่ากับ 69.9 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาส 3/2557) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 69.0 เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าสูงมากเท่ากับ 78.6 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 75.0 ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 61.1 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 63.0
      
       อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าครึ่ง มองอนาคต 6 เดือนนับจากนี้ว่าจะดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจที่มีแนว โน้มเติบโตดีขึ้นจากปี 2557 และความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม หักกลบกับปัจจัยลบจากความอ่อนไหวของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยการเมือง และหนี้ครัวเรือน

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 มกราคม 2558
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000002310