ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Google Plus

การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน เราเน้นถึงความปลอดภัยและอายุการใช้งานเป็นสำคัญ โดยทำการร้อยสายไฟฟ้าภายในท่อและฝังในผนัง ทั้งนี้แบ่งระดับของคุณภาพของท่อร้อยสายไฟฟ้าออกเป็น 2 ประเภทคือ ท่อ P.V.C. สีเหลือง , ท่อเหล็ก นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้ผนังบ้านดูเรียบร้อยสวยงาม เพราะไม่มีการเดินสายไฟฟ้าแนบไว้ให้เห็นที่ผนังบ้าน 

มาตรฐานการทำงานระบบไฟฟ้าการควบคุมวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นมาตรฐานในการติดตั้งจะต้องตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้าอย่างถูกต้องก่อนการใช้งานจริง การติดตั้งจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยสูงมีอายุการใช้งานนาน และเหมาะสมเพียงพอกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน