ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

งานบันได

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Google Plus
                    

ในงานสร้างบ้านนั้นการทำงาน บันไดไม้ นับเป็นงานฝีมือและถือได้ว่าเป็น จุดขายงานไม้ของบ้าน ถ้าช่างทำงานได้สวยงามปราณีต การไสปรับแต่งและขัดผิวไม้ต้องเรียบสนิทไม่ และควรป้องกันรักษาเนื้อไม้ด้วยวัสดุเคลือบผิวไม้อย่างดี นอกจากนั้นแล้วการเลือกไม้ที่มาใช้ทำบันได ควรเป็นไม้ชนิดเนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง ไม้มะค่า ฯลฯ