รักษ์พลังงาน รักษ์โลก

ภาวะโลกร้อน เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันร่วมแก้ปัญหา เรารวบรวมข้อมูลในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโลกของเรา

Google Plus

จับกระแสโลกร้อนใส่อาหาร

ทิศทาง Food Industry หลังวิกฤตเมลามีน โลกทั้งโลก ตกอยู่ในภวังค์ และสิ่งที่ตามมาก็คือ การมองหาอาหารที่ได้รับการรับรองมาตราฐานอาหารปลอดภัย

Green Packaging

ปัจจุบันประชากรชาวไทยทิ้งขยะประเภทบรรจุภัณฑ์ปีละ 4,500 ,000 ตัน คิดเป็น 31% ของขยะมูลฝอยทั้งหมด และมีเพียง 19% ของขยะเท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล

ทำบ้านให้ ประหยัดพลังงาน

วิธีต่อไปนี้เป็นวิธีที่การประหยัดพลังงานในบ้าน ที่คุณสามารถทำได้เองและทำได้ทันที โดยไม่ต้องไปซื้อหาหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานอื่นใด

เครื่องทำน้ำร้อน แบบใหม่ “Solar Heater”

เครื่องทำน้ำร้อน ที่ใช้กันตามบ้านเรือนทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบใช้ไฟฟ้ากันแทบทั้งสิ้น

การประหยัดพลังงาน "เครื่องใช้ไฟฟ้า" (เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า)

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าสามารถแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้ 2 ประเภท

รางวัลฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 14 พค. 52 นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก

“ปั๊มน้ำ” และวิธีการใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

ในช่วงฤดูร้อนนี้ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่ง ที่เราต้องใช้กันอยู่เป็นประจำ นั่นก็คือ "ปั๊มน้ำ"

การลดการใช้พลังงานในห้องครัว

การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ลดลงทำให้ ปัจจุบันเราจะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน

หลังคาสีขาวลดโลกร้อน ลดค่าพลังงานร้อยละ 25

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน กอปรกับความผันแปรราคาพลังงานที่สูงขึ้น