แบบอพาร์ทเม้นท์ /
แบบอาคารพาณิชย์

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินและรับผลตอบแทนระยะยาว เรามีแบบอพาร์ทเม้นท์ไว้ให้ท่านได้ลงทุนเลือกปลูกสร้างอีกด้วย